Våra tjänster

Maskinsäkerhet – On Point

Ta hjälp av oss för att säkerställa att maskiner och annan utrustning är tillräckligt säkra. Vår kompetens bygger på kunskap, konsultation, utbildning och standardisering.

Det här är vad vi gör

Maskinsäkerhet – alltid i fokus

Maskinsäkerhet ska alltid sättas i första rummet. Emellertid handlar mycket om hur vi tillämpar alla regler, lagar och standarder. Det är därför vi har myntat begreppet ”Machine Safety On Point” – Maskinsäkerhet på exakt rätt nivå.

Tivolianordningar

En av våra specialiteter är säkerhet kring tivoli, nöjesparker och åkattraktioner.

CE-märkning maskindirektivet

Vi hjälper till med CE-märkning enligt maskindirektivet.

Maskinsäkerhet

Krav i regelverken kring: Portar, motordrivna portar, industriportar • Grindar, bommar • Lyftanordningar • Mobila maskiner •Maskindirektivshissar

Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem

Tillämpning och krav för säkerhetsrelaterade delar av styrsystem.
Verifiering och validering av säkerhetsrelaterade delar av styrsystem.

Utbildning

Vi erbjuder såväl grundutbildning som fortbildning, öppna utbildningar och företagsanpassade utbildningar.

Riskbedömning

Vi hjälper till att identifiera och bedöma riskerna i din verksamhet och kan värdera hur allvarliga de är samt rekommendera lämpliga åtgärder.

Process

Vi kan hjälpa er genom hela processen

Idén

En process börjar ofta med en idé. Här kan vi bistå med kunskap om vad man behöver beakta när en produkt ska definieras samt vilka regelverk som kan bli aktuella.

Bedömningsprocessen

Vi kan hjälpa till att säkerställa att produkten uppfyller de aktuella regelverken och de grundläggande tillämpningsbara kraven. Att välja rätt bedömningsprocess är en grundprincip inom EU. Här hjälper vår kunskap er igenom processen.

Teknisk dokumentation

En tillverkare av en produkt ska inte bara tillhandahålla dokument utan även märka sin produkt samt skapa teknisk tillverkardokumentation när produkten släpps på marknaden. Här kommer vår kunskap och erfarenhet till hands när dokument som bruksanvisningar, riskanalyser och valideringsdokumentation ska upprättas. Vi hjälper dessutom till med de märkningar som efterfrågas av regelverket.

Kunder

Vi är ett mindre bolag, men har såväl små som stora och världsledande kunder, både nationellt och internationellt inom vårt arbetsområde.

Kontakta oss

Besöksadress

Stormgatan 9
504 64 Borås

Tel: 0708-65 83 62
Mejl: info@minervasafety.se

Postadress

Granliden 11B
507 33 Brämhult