Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.minervasafety.se.

Dataskyddsförordningen GDPR

Behandling av personuppgifter

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är de uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som privatperson. Vi på Minerva Safety AB är väldigt måna om din integritet. Vi vill därför att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar och behandlar dessa uppgifter. Du har alltid rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar samt hur vi inhämtar och hanterar dem. Du har också rätt att få veta varför vi behandlar och hanterar dina personuppgifter. Du ska alltid informeras om vilka rättigheter du har som privatperson när det gäller hanteringen av dina personuppgifter.

Hur använder vi dina personuppgifter?

För att kunna erbjuda dig våra tjänster samlar vi in personuppgifter, vi sparar även dina personuppgifter för andra ändamål som exempelvis bokföring eller marknadsföring.

Hur får vi tillgång till personuppgifter?

Om du köper tjänster av oss eller gör förfrågningar kommer vissa av personuppgifterna till oss. Vissa uppgifter kan även komma till genom cookies på vår hemsida.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter vi samlar in är vanligtvis namn, kontaktinformation som mailadress, telefon, adress och organisationsnummer.

Hur sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter i våra interna databaser och hos externa IT-leverantörer. Många av våra tjänster pågår upprepande under en längre tid, dina personuppgifter sparas tills avslut görs i pågående processer. För samtliga andra fall tas personuppgifter bort eller vad som krävs enligt tillämplig lag.

Hur kan du komma åt och kontrollerar dina personuppgifter?

Genom att kontakta oss på telefon eller via den adress som finns på fliken kontakt, kan du få tillgång till dina personuppgifter.